Jak się modlić w islamie

Modlitwa salah (jak wyglada modlitwa w islamie – VIDEO), jako jeden z filarów islamu, jest bardzo ważną częścią życia muzułmanina. Wierni wykonują pięć obowiązkowych modlitw codziennie w określonych godzinach.

  1. Fadżr – poranna modlitwa (2 rakaty)
  2. Dohr – południowa modlitwa (4 rakaty)
  3. Asr – popołudniowa modlitwa (4 rakaty)
  4. Maghrib – wieczorna modlitwa (3 rakaty)
  5. Isha – nocna modlitwa (4 rakaty)

Aby przystąpić do odmawiania modlitwy, muzułmanin musi być w stanie czystości rytualnej, co znaczy, że musi oczyścić się wykonując wu’du -oblucje. (jak wykonać wudu – VIDEO) Następnie, poprawnie ubrany, staje w ustronnym, czystym miejscu zwracając się twarzą w stronę Ka’aby w Mekce, czyli w kierunku modlitwy zwanym Qibla. (jak znaleźć Qibla TUTAJ)

modlitwa - krok 1

1. Krok pierwszy –  odnów intencję.

Rozpoczynając każdą modlitwę musimy być świadomi naszych zamiarów odnawiając naszą intencję. W myśli możemy sobie powiedzieć na przykład: ‚będę się modlić Fadżr, dwa rakaty. Bóg na mnie patrzy, teraz się skoncentruję i postaram się jak najlepiej wykonać mają modlitwę.’


takbir 'Allahu Akbar' w modlitwie

2. Powiedz ‚Allahu Akbar’ z podniesionymi rękami 

Podnosząc ręce na wysokość uszu, jednocześnie wypowiadając słowa ‚Allahu Akbar’ (Bóg jest Najwspanialszy/Najwyższy) (tzw. takbir) rozpoczynamy modlitwę.


modlitwa w islamie | islam bez tajemnic

3. Przybierz pozycję stojącą w kierunku Ka’aby z rozłączonymi stopami, trzymając ręce na klatce piersiowej układając prawą dłoń na lewej.

W tej pozycji trzeba patrzeć ku miejscu dokonywania pokłonów. (Jeżeli ktoś z powodu choroby, starości, ciąży lub innych powodów nie może stać w modlitwie, to możne się modlić w pozycji, która jest dla niego najwygodniejsza.)

  • Wypowiadamy ‚Audhu billehi mina szajtaan irradżiim’ (szukam schronienia przed Szatanem przeklętym) i zaczynamy wypowiadać modlitwę wymawiając słowa pierwszego rozdziału Koranu Al-Fatiha. Ta sura jest powtarzana w każdym rakacie. (Więcej o surze Al-Fatiha TUTAJ.)

‚Bismi’llahir-rahmani-rrahim Alhamdulillahi Rabbil-alamiin Ar-Rahmani-rrahim Maliki jaumi-ddinn Ijjaka na`abudu ła-ijjaka nastaiin Yhdina ssiratal-mustaqiim Sirata-lladhina an`amta`alejhim Ghajril-maghdubi alejhim ła la-ddaaalliin Amin’ (Tłumaczenie: W Imię Boga / Allah, Miłosiernego Litościwego, Chwała Bogu, Panu światów Miłosiernemu, Litościwemu Królowi Dnia Sądu. Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. Prowadź nas drogą prostą. Drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami, nie zaś tych, na których jesteś zagniewany i którzy błądzą. Amin.)

  • Zaraz po Al-Fatiha, wypowiadamy inną surę lub część Koranu (tylko w dwóch pierwszych rakatach). Na przykład:

‚Bismi’llahir-rahmani-rrahim Qul huła-llahu ahad Allahu-ssamad Lam jalid ła lam julad Ła-lam jaku-llahu kufułan ahad.’ (Tłumaczenie: W Imię Allaha, Miłosiernego Litościwego Mów: On – Allah Jeden Bóg Wiekuisty. Nie zrodził i nie został zrodzony. Nikt Jemu nie jest równy.)

Dla ułatwienia nauki możesz wydrukować poniższy wizerunek i czytać z kartki podczas modlitwy, dopóki nie zapamietasz słów.

modlitwa w islamie krok po kroku

Do wydrukowania transliteracja sury Al-Fatiha i sury Al-Ikhlas.


raka -sklon w pasie | modlitwa w islamie | islam bez tajemnic

3. Wykonaj Ruku  –  skłon w pasie opierając dłonie o kolana, do momentu odpoczynku.

W tej pozycji wymawia się trzy razy: ‚Subhana rabija-ladhim’. Prostując się należy powiedzieć: ‚Samiallahu liman hamida’, a kiedy osoba jest w pozycji stojącej wymawia: ‚Rabbana ła lakal hamd.’ – Prorok Muhammad ﷺ

Zatem robiąc Ruku (90 stopni skłon z nogami wyprostowanymi w kolanach, plecami i szyją w równoległej pozycji z ziemią) wymawiamy ‚Subhana rabija-ladhim’ trzy razy. (Znaczenie: chwała memu Panu Wzniosłemu.)


podnosząc się z ruku | modlitwa w islamie

4. Wyprostuj się z pokłonu (ruku). 

  • Wyprostowując się z pokłonu, mamy ramiona przy boku i wypowiadamy: ‚Sami Allahu li-man hamida’ (Allah słucha tego, który Go wychwala).
  • Teraz z powrotem kładziemy prawą dłoń na lewej dłoni, wzrok w miejscu, w którym spoczywa czoło podczas pokłonu i wypowiadamy: ‚Rabbana ła lakal-hamd’ (Panie nasz, chwała Tobie.)
  • Wypowiadając ‚Allahu Akbar’ (Allah jest Największy) przystępujemy do sudżud czyli pokłonu na ziemi (sujud). 

modlitwa w islamie | sudżud | sujud| islam bez tajemnic

5. zrób pokłon (sudżud) by czoło, nos, dłonie, kolana i palce stóp dotykały ziemię.

W tejże pozycji wypowiadamy trzy razy: ‚Subhana rabijja ala’  (Chwała mojemu Panu Wzniosłemu). W tej pozycji możemy robić duaa i prosić Boga o co tylko chcemy we własnym języku.


modlitwa w islamie | islam bez tajemnic

6. Podnosząc SIĘ z pokłonu (sadżda) siadamy na kolanach.

W tej pozycji z dłońmi płasko na kolanach wypowiadamy ‚Allahu Akbar’ i ponownie wykonujemy pokłon na ziemi (sudżud), podczas którego raz jeszcze trzykrotnie wypowiadamy ‚Subhana rabijja ala‎’.

W TEN SPOSÓB KOŃCZYMY PIERWSZY RAKAT I WSTAJEMY DO DRUGIEGO RAKATU, POWTARZAJĄC KROKI 2-6.


pozycja taszahud | modlitwa w islamie | islam bez tajemnic

7. wypowiadamy modlitwę taszahud siedząc na kolanach.

Po ukonczeniu drugiej raka, po krokach 2-6, nie podnosimy się z siedzenia na kolanach, a utrzymujemy tę pozycję recytując taszahud:

‚At-tahijatu li’lahi ła ssalałatu ła’tajjibat Assalamu allajka ajuhan-nabi ła rahmatullahi ła barakatu. Assalamu allajna ła alla ibadi-lahi salihin. (Podnoszac palec wskazujacy:) Aszhadu la illaha illaallah ła aszhadu anna Muhammadan abduhu ła rasulu. (Opuszczjąc palec kontynuujemy:) Allahuma salli alla Muhammadin  ła alla ‘ali Muhammadin Kama salajta alla Ibrahim, ła alla ‘ali Ibrahima Fil alamin innaka hamidun madżid. Allahuma barik alla muhammadin ła alla ‘ali Muhammadin Kama barakta ‘alla Ibrahima ła alla ‘ali Ibrahima Fil alamin innaka hamidun madżid.’    

Modlitwa taszahud wypowiadana po drugim i czwartym rakacie. Do wydrukowania.

Modlitwa taszahud wypowiadana po drugim i czwartym rakacie. Do wydrukowania.


        

taslim | modlitwa w islamie

8. KOŃCZYMY modlitwę mówiąc ‚Assalamu ‚alajkum ła rahmatullah’.

Siedząc na kolanach wykonujemy taslim. Odwracamy głowę najpierw w prawo, wypowiadając ‚Assalamu Allajkum ła Rahmatullah‚, potem w lewo powtarzając te same słowa ‚Assalamu Allajkum ła Rahmatullah’ (co oznacza: Pokój i Miłosierdzie Allaha z tobą).

W ten sposób kończymy naszą modlitwę.


Więcej na temat modlitwy – polecamy darmową e-książkę do pobrania: KSIĘGA MODLITWY

Źródło: wikihow.com

Reklamy

Modlitwa – jeden z obowiązków muzułmanina

czym jest modlitwa w islamie

Allah nakazał muzułmanom odprawiać pięć obowiązkowych modlitw w ciągu doby. Modlitwa jest formą oddawania czci Bogu i nie może być adresowana do nikogo innego poza Nim. Modlitwa jest jednym z pięciu filarów islamu, zatem bardzo ważną praktyką w życiu muzułmanina, bowiem o modlitwę i  doskonałosć jej wykonania bedziemy pytani w Dniu Sądu Ostatecznego.

Regularnie odprawianie modlitwy obowiązuje muzułmanina po ukończeniu dziesiątego roku życia. Według hadisów, rodzice powinni zacząć nauczać dzieci modlitwy i przyzwyczajać je do ich odprawiania od ukończenia przez nie siódmego roku życia.

Prorok Muhammad ﷺ rzekł: „Nauczajcie dzieci modlitwy, kiedy skończą siedem lat, potem karzcie je (za zaniedbanie) kiedy skończą lat dziesięć, i oddzielcie je, aby nie spały razem”. [Ahmad]

«I ci, którzy się troszczą o swoje modlitwy oni będą w Ogrodach uszanowani!» (Koran, 70:34-35)

Modlitwa - obowiazek kazdego muzulmanina

Wierny, który z powodu ważnych przyczyn, nie zdołał odmówić modlitwy w obowiązującym czasie, powinien odmówić ją jak najszybciej. Warto zaznaczyć, że należy surowo wystrzegać się zaniedbania modlitwy z powodu lenistwa, albowiem temu, kto opuszcza modlitwę świadomie, jej odrobienie nie zostanie zaliczone (aczkolwiek lepiej ją odmówić) – zgodni są co do tego uczeni. Wierny powinien okazać skruchę, zwiększyć ilość modlitw nadobowiązkowych oraz dobrych uczynków (zalecanych przez Koran i sunnę).

«Po nich przyszli następcy, którzy zaniechali modlitwy i poszli za swoimi namiętnościami; niebawem spotka ich zguba. Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócili, którzy uwierzyli i czynią dobro. Ci wejdą do Ogrodu i nie doznają w nim niesprawiedliwości.» (Koran, 19:59-60)

Kiedy opuszczona zostanie modlitwa obowiązkowa (np. poranna modlitwa fadżr), powinna zostać ofiarowana jak najszybciej. Jeżeli opuszczone zostaną dwie modlitwy, powinny zostać odmówione w obowiązującym je porządku. Na przykład wierny zaspał na fadżr, i obudził się podczas czasu zuhr. Powinien najpierw odmówić fadżr a po niej zuhr. Aczkolwiek – jeśli pozostało mało czasu na wykonanie modlitwy obowiązującej w danym momencie (czyli tutaj kończy się czas obowiązywania modlitwy zuhr), najpierw należy ją (zuhr) odmówić (albowiem jest ona wymagana, i należy‚ zmieścić się w czasie) a dopiero po niej odmówić modlitwę opuszczoną (fadżr).

«Głoś to, co ci zostało objawione z Księgi i odprawiaj modlitwę! Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości! A wspominanie Allaha jest większe. Allah wie, co wy robicie.» (Koran, 29:45)

Wysłannik Muhammad ﷺ powiedział: „Zastanówcie się, czy na człowieku, który kąpie się pięć razy dziennie w rzece płynącej przed jego drzwiami, zostanie choć ziarnko brudu?”.Odpowiedzieli: „Żaden brud na nim nie zostanie”. Powiedział: „Oto podobieństwo do pięciu modlitw dziennych, za pomocą których Allah oczyszcza z grzechów”. (Bukhari i Muslim)

„Przymierze (które odróżnia) nas od innych to modlitwa, zatem ktokolwiek ja opuści, nie należy do wiernych”. (Uwaga tłumacza w tekście oryginalnym: jest to najbardziej dokładne tłumaczenie arabskiego tekstu, chociaż są inne interpretacje ostatniej frazy które są pod względem lingwistycznym poprawne, np. „ktokolwiek opuścił ją, uczynił akt niewiary”. Ahmad oraz inni, autentyczny)

„Między człowiekiem a niewiarą (kufr) i politeizmem (szirk) – znajduje się opuszczenie modlitwy”. (Muslim)

„Rzeczy tego świata (doczesne), które są mi miłe to kobiety i perfumy; a odpoczynkiem dla mych oczu jest modlitwa”. (Ahmad, autentyczny)

Abu Hurajra rzekł: „Wysłannik Allaha modlił się w nocy tak długo, że puchły mu stopy. Zapytano go: „Wysłanniku Allaha! Po co czynisz to wszystko, skoro Allah wybaczył ci twe przeszłe i przyszłe grzechy?”. Odrzekł: „Czyż nie powinienem być wdzięcznym sługą?”.


WARUNKI WAZNOSCI MODLITWY

SALAT – MODLITWA.. GARŚĆ TEORII ISLAMSKIEJ