Dlaczego Allah pozwala na istnienie zła i cierpienia?

Dlaczego Allah pozwala na zlo i cierpienie? Islam po polsku, islam bez tajemnic, czym jest islam

Sami zadał pytanie: Zastanawiam się czy moglibyście pomóc mi w rozwiązaniu pewnej kontrowersyjnej kwestii. Jeśli Bóg jest Wszechmocny, musi być zdolny do powstrzymania zła. Jeśli jest pełen dobroci, musi chcieć je powstrzymać. Jak to możliwe, że Bóg jest jednocześnie Wszechmocny, pełen dobroci i pozwala na istnienie świata pełnego zła i cierpienia? Bardzo doceniłbym odpowiedź.

Odpowiedź (Muzammil Siddiqi):

W imię Allaha, miłosiernego i litościwego.

Wznoszę modlitwy i podziękowania do Allaha, prosząc o pokój i błogosławieństwo dla Proroka.

Drogi bracie w Islamie, dziękuję za pytanie, które zadałeś. Jest ono bardzo interesujące, dlatego też postaramy się w miarę możliwości udzielić jak najlepszej odpowiedzi.

W odpowiedzi na Twoje pytanie, dr Muzammil H. Siddiqiu, dyrektor Islamskiego Stowarzyszenia Hrabstwa Orange, oraz prezydent Islamskiego Stowarzyszenia Ameryki Północnej mówi:

W rzeczy samej Allah jest Wszechmocny (Al-‘Aziz), oraz jest On zdolny do wykonania każdej rzeczy (`ala kull sha`in qadir). Koran wspomina to setki razy. Jest również zapisane w Koranie, że Allah jest Stwórcą i jest najlepszym stwórcą. Niech będzie błogosławiony Allah, najlepszy ze stwórców. (Koran, Al-Mu’minun, 14).

Ale tutaj pojawia się pytanie, dlaczego ból i cierpienie istnieją na świecie. Znamy choroby, starość i śmierć. Widzimy rzeczy, które są brzydkie, ludzi, którzy są szaleni i głupi. Zdarzają się burze, trzęsienia ziemi, powodzie, susze i głód. Widzimy ludzi grzeszących, nielojalnych, niewierzących, chciwych i fałszywych. Widzimy ludzi gwałcących, mordujących; walczących i rozpętujących wojny. Znamy te wszystkie i wiele innych problemów. Istnieje zło powodowane przez człowieka, a także katastrofy naturalne. Jest cierpienie jednostki, oraz takie, dotykające setki czy tysiące osób.

Ale wiemy też, że to nie jest cała historia. Obok tych negatywnych rzeczy widzimy piękno, zdrowie, bogactwo, życie, narodziny, mądrość, inteligencję, rozwój i dojrzałość. Widzimy dobroć ludzką, wiarę, szczerość, dobroczynność, miłość i poświęcenie. Natykamy się na cnotę i pobożność. Nie jest dobrze patrzeć jedynie na jedną stronę monety i ignorować drugą stronę. Każda filozofia, koncentrująca się na jednym aspekcie stworzenia i wypierająca lub ignorująca pozostałe, jest częściowo prawdziwa, a częściowa prawda nie jest prawdą.

Faktem jest również, że w stworzeniu jest więcej elementów dobra niż zła. Wszyscy widzimy, że jest więcej ludzi zdrowych niż chorych. Więcej jest tych najedzonych niż głodujących.

Więcej osób prowadzi poprawne życie niż popełnia zbrodnie. Dobroć jest zasadą, a zło jest wyjątkiem. Cnota jest normą, a grzech jest zaburzeniem. Zwykle drzewa rodzą owoce, kwiaty kwitną, a wiatr wieje delikatnie.

Ale wciąż pozostaje pytanie: dlaczego Allah pozwala na te wyjątki od zasady?

Spróbujmy zrozumieć w jaki sposób Allah tworzył. Koran mówi nam, że dobro, zło i wszystko co dzieje się na świecie, dzieje się z woli Allaha (mashi’at Allah). Tylko Allah zna swoje plany. My, skończone stworzenia, nie możemy w pełni pojąć jego nieskończonej woli i mądrości. On rządzi wszechświatem według tego co uważa za słuszne. Koran mówi nam, że Allah jest mądry i wszystko co robi jest słuszne, sprawiedliwe i prawe. Musimy się poddać Jego woli. Koran nie zdradził nam wszystkich szczegółów woli Allaha ale wskazał nam użyteczną i wystarczającą drogę dla nas. Jest kilka rzeczy o których powinniśmy pamiętać, żeby zrozumieć ten problem:

  1. Po pierwsze Allah nie stworzył tego świata jako świata wiecznego. To jest świat tymczasowy i wszystko tutaj ma ograniczenie czasowe. Kiedy nadejdzie pora, świat umrze i zakończy się. Wieczne nie są ani dobre, ani złe elementy. Jesteśmy tutaj przez krótki okres czasu i jesteśmy testowani. Ci, którzy zdadzą test odnajdą świat wieczny, który jest idealny i stały. Ci, którzy nie zdadzą zobaczą złe konsekwencje własnych grzechów.
  2. Nasz wszechświat działa na zasadzie stworzonych przez Allaha praw fizyki i moralności. Allah pozwala na cierpienie, kiedy któreś z tych praw jest złamane. Prawa fizyki opierają się na akcji i reakcji. Choroba pojawia się, kiedy ktoś nie dba o własne zdrowie albo jest wystawiony na infekcje. Wypadek samochodowy zdarza się, gdy ktoś nie jest uważny, prowadzi niedbale, albo samochód jest niesprawny, drogi nie są odpowiednio utrzymane, lub zasady ruchu drogowego są nieodpowiednie bądź nieprzestrzegane. Wiedza o akcji i reakcji jest bardzo istotna przy utrzymaniu bezpieczeństwa. Po za tym warto pamiętać, że Allah często nas ratuje i nie pozwala na to aby każde zaniedbanie kończyło się cierpienie. Ile razy zdarza się, że nie jesteśmy ostrożni a jednak bezpiecznie docieramy do celu? Sposób w jaki ludzie jeżdżą samochodami w niektórych miastach… To prawdziwy cud, że nie zdarza się więcej wypadków, że nie cierpi więcej ludzi. Czytamy w Koranie:

Miłosierny! On nauczył Koranu. On stworzył człowieka. On nauczył go jasnego wyrażania się. Słońce i księżyc podlegają pewnemu rachunkowi. Trawy i drzewa wybijają pokłony. I niebo – On wzniósł je i ustawił wagę, Abyście ważąc nie oszukiwali. Ustawiajcie wagi sprawiedliwie i nie powodujcie straty na wadze! I ziemię – On ją rozpostarł dla stworzeń. (Koran, Ar-Rahman: 1-10)

Sposoby w jakie przekraczamy granice wytyczone przez Allaha i łamiemy jego prawa akcji i reakcji są niesamowite. To, że wciąż żyjemy jest dowodem na miłosierdzie Allaha. Krótko mówiąc, pytanie nie powinno brzmieć „dlaczego Allah pozwala na cierpienie” ale „jak bardzo ochrania nas i ratuje mimo naszych wykroczeń i zaniedbań.

A jeśliby Bóg chciał karać ludzi za to, co oni dokonali, to nie pozostawiłby na powierzchni ziemi żadnej istoty żyjącej . Lecz On daje im zwłokę do oznaczonego terminu. A kiedy nadejdzie ich termin… zaprawdę, Bóg jasno widzi Swoje sługi! (Koran, Fatir, 45)

Ale czasami Allah kara ludzi za łamanie Jego praw, czy to fizycznych czy moralnych. Koran mówi nam, że wiele narodów i społeczeństw było zniszczonych ze względu na grzeszne działania:

A jeśli ciebie uważają za kłamcę – to przecież już przed nimi zadawali kłam: lud Noego, ludy Ad i Samud, Lud Abrahama i lud Lota, I mieszkańcy Madian; i Mojżesz też został uznany za kłamcę. Dałem pewną zwłokę niewiernym, potem pochwyciłem ich. I jakież było Moje potępienie! Ileż miast zniszczyliśmy za ich niesprawiedliwość! Są to opustoszałe ruiny. Ileż studni opuszczonych, i zamków wyniosłych! (Koran, Al-Haj, 42-45)

  1. Cierpienie może być również testem dla niektórych ludzi. Allah zsyła na nich cierpienie żeby sprawdzić ich cierpliwość i niezłomność. Nawet prorocy i wysłannicy Allaha musieli cierpieć. Prork Ayyub jest wspomniany w Koranie jako bardzo cierpliwy. Dobrzy ludzie czasem cierpią, ale ich cierpienie uzdraiwa innych i przynosi dobro społeczeństwom. Ludzie uczą się na ich przykładach. Męczennicy umierają za wiarę, żołnierze oddają życia za swoje narody i przynoszą wyzwolenie i wolność swoim ludziom.
  2. Czasem Allah zsyła cierpienie na ludzi, żeby sprawdzić innych, sprawdzić ich reakcję. Kiedy widzisz osobę, która jest chora, biedna i potrzebująca, jesteś testowany przez Allaha. Allah jest przy tej cierpiącej osobie, żeby sprawdzić twoją hojność i wiarę. W bardzo poruszającym Hadisie Qudsi (świętym Hasidie), Prorok, niech pokój będzie z nim, powiedział:

„Synu Adama, byłem chory, a ty Mnie nie odwiedziłeś”. Odpowie: „Panie, jak miałbym Cię odwiedzić, skoro Ty jesteś Panem Światów?”. On powie: „Czy nie wiedziałeś, że Mój sługa zachorował, a ty go nie odwiedziłeś? Czyż nie wiedziałeś, że gdybyś go odwiedził znalazłbyś Mnie przy nim? O synu Adama, poprosiłem cię o jedzenie, a ty mnie nie nakarmiłeś”. On powie: „O Panie, a jak miałbym Cię nakarmić, kiedy Ty jesteś Panem Światów?”. On powie: „Czyż nie wiedziałeś, że mój sługa poprosił cię o jedzenie, a ty go nie nakarmiłeś? Czyż nie wiedziałeś, że gdybyś go nakarmił z pewnością znalazłbyś to (nagrodę za uczynienie tego) przy Mnie? O synu Adama, poprosiłem cię, byś dał mi pić, a ty Mnie nie napoiłeś”. On odpowie: „O Panie, jak miałbym Ci dać pić, kiedy Ty jesteś Panem Światów?”. On powie: „Mój sługa poprosił cię, byś dał mu pić, a ty go nie napoiłeś. Gdybyś go był napoił z pewnością znalazłbyś to przy mnie” (Muslim, Hadis 4661)

Prorok Isa (Jezus), niech pokój będzie z nim, również powiedział coś podobnego (zobacz ewangelia wg św. Mateusza 25:35-45)

Tak więc reasumując, możemy powiedzieć, że cierpienie pojawia się aby nauczyć nas, że musimy dostosować się do naturalnych i moralnych praw wytyczonych przez Allaha. Czasami jest karą dla tych, którzy te prawa łamią. Czasami jest testem naszej wiary w Allaha i naszego poświęcenia dla ludzkich wartości i dobroczynności. Kiedy doświadczamy cierpienia powinniśmy zapytać się „Czy złamaliśmy jakieś prawo Allaha?” Przyjrzyjmy się problemowi i nanieśmy poprawki. „Czy to może być kara?” Okażmy skruchę, prośmy o wybaczenie i poprawmy postępowanie. „Czy to może być dla nas test?” Pracujmy ciężko, aby przejść próbę.

Wierzący znoszą cierpienie z modlitwami, skruchą i dobrymi uczynkami. Niewierni podchodzą do tego z wątpliwościami i niepewnością. Winią Allaha lub szukają dowodów przeciwko Niemu.

Niech Allah prowadzi nas dobrą drogą, Amen!

Allah wie najlepiej.

Tłumaczenie: Agata

Reklamy

Allah jest Miłosierny

Dla kogo Raj? Dla kogo Piekło?Wielu nie-muzułmanów twierdzi, iż według islamu Bóg jest srogi i nie przystępny. Przeciwnie, Allah / Bóg Jedyny jest Miłosierny i Łaskawy, ale również Sprawiedliwy. Dzięki Jego niezmiernej Łasce będziemy mieli pozwolenie by wejść do Raju. Istnieje na to wiele dowodów. Zobaczmy.

Allah Wywyższony objawił w Koranie, co oznacza (tłumaczenie wg J. Bielawskiego):

Moje miłosierdzie obejmuje każdą rzecz. (Koran, 7:155)

Powiedz: „O słudzy moi, którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym, nie traćcie nadziei w miłosierdzie Boga! Zaprawdę, Bóg przebacza grzechy w całości. Przecież On jest Przebaczający, Litościwy! (Koran 39:53)

Czy zatem Allah nie zasługuje na to, abyśmy i my Jego miłowali? A jak najlepiej okazać miłość do Boga, jeśli nie poprzez oddawanie Mu czci? Nie jest to rzecz trudna, gdyż czcią może być każdy, nawet najdrobniejszy czyn, jeśli wykonuje się go z właściwą intencją, dzięki czemu nawet rzeczy robione przez nas na co dzień mogą zamienić się w akty czci.

Najłatwiejsza forma czci

Jedną z najłatwiejszych form czci jest po prostu pamięć o Bogu, która przejawia się w mowie. Świadome wychwalanie Boga jest drogą do Raju, bowiem dzięki temu Allah przebacza swoim wiernym sługom.

„W życiu doczesnym istnieje Raj, jest nim Dhikr. Ten który nie wchodzi do niego w tym życiu, ten nie wejdzie też do niego w życiu przyszłym. Dhikr jest najłatwiejszą i najlepszą formą czci. Niczym nie jest tak łatwo poruszać, jak językiem.” – Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah

„Dhikr dla serca to jak woda dla ryby. Co się stanie z rybą bez wody?” – Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (Zrodlo)

Allah jest Milosierny

Przekazał Abu Hurairah, że Prorok Muhammad ﷺ powiedział: „Ktokolwiek powie: ‚Subhanallah ła bihamdy’ sto razy dziennie, będzie miał wybaczone wszystkie grzechy, nawet jesli byłoby ich tak wiele, jak piany morskiej .” (Sahih Bukhari, Volume VIII (8), Rozdział 67, Hadis 414)

Subhaanallah ła bihamdy” znaczy: oznajmiam, że Bóg jest wychwalony ponad wszystko / nieporównywalny  i Jemu oddaję cześć.

Prorok ﷺ również powiedział: „Kto recytuje Ayat-ul-Kursi po każdej modlitwie, tego jedynie śmierć dzieli od Raju.” (Przekazał an-Nasa’i, 4/99; Sahih wg Ibn Hibban) (Źródło)

Allah wynagradza, karze i przebacza

Przekazał Abu Dharr, że Prorok ﷺ powiedział: „Allah Najwyższy powiedział: ‘Kto wykona dobry uczynek zostanie nagrodzony dziesięciokrotnie a Ja jeszcze powiększę te nagrodę; kto zaś uczyni zło, ukarzę go za nie lub mu przebaczę; i jeśli ktoś zbliża się do mnie o piędź, Ja zbliżam się do niego o łokieć, i jeśli ktoś zbliża się do mnie o łokieć, Ja zbliżam się do niego o sążeń, i jeśli ktoś idzie w Moim kierunku, Ja biegnę ku niemu; i ktokolwiek stanie przede Mną z ziemskim bagażem grzechów, ale nie dodając Mi towarzyszy (w czci), spotka się z takim przebaczeniem”. (Muslim)

Przekaz określa wielkie miłosierdzie Allaha dla posłusznych Mu wiernych, które osiągnie najwyższy poziom w Dniu Sądu. Wtedy Allah nagrodzi co najmniej dziesięciokrotnie każdy dobry uczynek, a w niektórych przypadkach jeszcze bardziej pomnoży nagrodę – jeżeli zechce – nawet siedemsetkrotnie. Tak wielka życzliwość ze strony Boga sprawia, że muzułmanie nie tracą nadziei na Jego przebaczenie.

CZY ŻADEN MUZUŁMANIN NIE ZNAJDZIE SIĘ W PIEKLE?

To zależy. Jednen z hadisów odpowiada na to pytanie:

Przekazał Muaz ibn Dżabal, że jechał na ośle w jednym siodle za Prorokiem ﷺ, i on powiedział: „Muazie, czy wiesz, jakie prawo posiada Allah nad Jego sługami i jakie są prawa Jego sług wobec Niego?” Na co Muaz odparł: „Allah i Jego Posłaniec wiedzą najlepiej.” Słysząc to Prorok ﷺ powiedział: „Prawem Allaha nad Jego sługami jest obowiązek czczenia jedynie Jego, bez dodawania Mu towarzyszy; a prawem Jego sług wobec Niego jest niekaranie tych, którzy nie dodają Mu współtowarzyszy.” Muaz dodał, że spytał Proroka ﷺ: „Czyż nie powinienem ogłosić dobrej nowiny ludziom?” A on odparł: „Nie mów im tego, bo zdadzą się tylko na to.” (Al-Bukhari i Muslim)

Zwykli ludzie, przeważnie nie będący w stanie zrozumieć rzeczy w ich właściwym kontekście, będą sądzić, że wypowiedzenie szahady wystarczy, by osiągnąć przebaczenie, i nie jest konieczne postępowanie zgodne z tym wyznaniem. Zgodnie z tym wyobrażeniem, stają się niepomni na obowiązki, a ustne oświadczenie daje im poczucie bezpieczeństwa, że nie zostaną w Piekle na zawsze, bowiem ostatecznie dostąpią Raju. Nasi współwyznawcy często błędnie interpretują, że muzułmanie grzeszący, tak samo jak ci bardziej bogobojni, znajdą się w Raju, jednak na podstawie dowodów wyprowadzonych z innych źródeł prawa islamskiego – nie jest to prawda.

To, że „muzułmanin nie znajdzie się w Piekle” oznacza, że żaden muzułmanin nie zostanie w nim na wieki. Nie oznacza to, że żaden muzułmanin nie trafi w ogóle do Piekła i nie będzie tam cierpiał. Warto również pamiętać o tym, iż dla grzeszników męki zaczynają się już w grobie, jeszcze przed Dniem Sądu i ewentualnym piekłem. Już sam ten fakt powinien nas zachęcić do większej dbałości o unikanie grzechów, a także czynienie dobra w tym życiu, bowiem dobre uczynki wymazują te złe.

”Zaprawdę, czyny piękne usuwają czyny złe” (Koran, 11:114)

CO USUWA MNIEJSZE GRZECHY MUZUŁMANÓW?

Przekazał Dżabir, że Prorok ﷺ powiedział: „Pięć codziennych modlitw jest jak rzeka płynąca przy waszych drzwiach, w której kąpiecie się pięć razy dziennie”. (Muslim)

Powyższy przekaz podkreśla wagę punktualnego wykonywania modlitw obowiązkowych. Ciało osoby kąpiącej się pięciokrotnie w ciągu dnia wolne jest od brudu i podobnie modlący się regularnie jest obmywany z mniejszych grzechów, a jeżeli nawraca się i żałuje za grzechy, te większe również zostaną mu wybaczone. Osoby skrupulatnie wykonujące modlitwy i inne obowiązki religijne z reguły nie popełniają grzechów większych, a jeżeli już, nie trwają przy nich – żałują i porzucają je. Zaś ich mniejsze grzechy usuwa modlitwa.

nadzieja na Miłosierdzie Boga i świadomość Jego gniewu

Przekazał Abu Hurajra, że Prorok ﷺ powiedział: „Gdyby wierny miał pełną wiedzę na temat kary Allaha, nikt nie liczyłby na Jego Raj, a gdyby niewierny znał miłosierdzie Allaha, nikt nie traciłby nadziei na Jego Raj.” (Muslim)

Powyższy przekaz dotyczy męk, które będą konsekwencją gniewu Allaha, a które opisano po to, by grzesznicy mieli możliwość uchronienia się przed nim. Mówi również o nieskończonym miłosierdziu Allaha, na które trzeba mieć nadzieję.

Nagrody Allaha i Jego miłosierdzia zakosztują tylko osoby, które były Mu posłuszne. Nieposłuszni poniosą konsekwencje Jego gniewu.

Przekazał Ibn Masud, że Prorok ﷺ powiedział: „Raj jest bliżej was niż sznurowadła, ale tak samo blisko jest Ogień”. (Al-Bukhari)

Raj jest blisko i będzie łatwo osiągalny dla tych, którzy wybrali drogę prawości, a blisko Piekła są ci, którzy wybrali drogę zła. Przekaz zachęca do dobra i ostrzega przez złem.

Czy aby dostąpić Raju nie wystarczy być dobrym człowiekiem?

Wiele osób zwodzi myślenie, iż wystarczy być po prostu dobrym człowiekiem i to już jest gwarancją zadowolenia Boga i furtką do Raju. Nic bardziej mylnego. Owszem, aby Raju dostąpić trzeba starać się być jak najlepszym człowiekiem, jednak podstawowym warunkiem decydującym o tym, czy wszelkie dobre uczynki będą przyjęte, czy też nie, jest to, by czcić Boga – naszego Stwórcę i TYLKO Jego.

I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili. (Koran, 51:56)

A gdyby oni dodawali Jemu współtowarzyszy, to daremne byłoby dla nich to, co uczynili. (Koran, 6:88)

Zaprawdę, Allah nie przebacza tym, którzy dodają Mu współtowarzyszy (we czci), lecz przebacza komu chce mniejsze grzechy; a kto dodaje Allahowi współtowarzyszy, ten wymyślił grzech ogromny. (Koran, 4:48)

Widać tu wyraźnie, że dodawanie Bogu współtowarzyszy jest grzechem najpoważniejszym – jedynym grzechem niewybaczalnym. Chyba, że ktoś go zaprzestanie i okaże szczerą skruchę – wówczas może nadal liczyć na wybaczenie i Boże miłosierdzie.

Niektórzy są oburzeni faktem, iż Bóg wymaga dla Siebie czci i czyni to warunkiem dostąpienia Raju. Nie jest to jednak wcale dziwne. Wszak to On nas stworzył, w konkretnym celu –  w celu czczenia Go. Nie uczynił nas jednak pustelnikami, którzy mają oddawać się jedynie modlitwom i aktom czci. Dał nam w tym życiu wiele łask, wiele przyjemności, z których możemy korzystać do woli (unikając jedynie tego, co zabronione). Przygotował też dla nas niekończące się szczęście w Raju – miejscu pełnym rozkoszy. Czy okazanie Mu wdzięczności w zamian za dar życia, wszelkie łaski i wieczne szczęście w życiu przyszłym to naprawdę tak wiele? Czy warto kierować się dumą, która nakazuje „nie poniżać się” (jak często bywa postrzegane oddawanie Bogu czci)? Jednak pomimo wymogu, jaki Bóg postawił ludziom, nie zmusza nas do czczenia Go, a jedynie do tego zachęca. Gdyby chciał, mógłby nas uczynić istotami zaprogramowanymi na działanie zgodne z Jego wolą. Jednak On dał nam wybór. Dał nam wolną wolę, ale i wskazówki jak z niej korzystać, by dostąpić Raju. To również przejaw Jego ogromnego miłosierdzia. Podobnie jak fakt, że obdarza On licznymi błogosławieństwami nie tylko wierzących. Daje zaopatrzenie całemu Swemu stworzeniu, zsyła Swe łaski (w tym życiu) również i na tych, którzy nie są Mu wdzięczni lub w Niego nie wierzą. Jednak oczywistym jest, że jeszcze bardziej miłuje tych, ktorzy Go miłują, wierzą w Niego i starają się postępować tak, by był z nich zadowolony. Takich ludzi Allah nagrodzi nie tylko w życiu tym, ale i w przyszłym.

Autorka: M.M.


Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronach: Planeta Islam i O islamie

Miłosierdzie Boga w Islamie – hadisy

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: Wysłannik Allaha ﷺ powiedział: „Kiedy Allah zrządził Stworzenie, zobowiązał się zapisując w Swej Księdze, która jest złożona (leży) przy Nim: „Moje miłosierdzie większe jest niż Mój gniew.’” (Hadis qudsi; Muslim, Bukhari, an-Nasa’i i Ibn Madżah)

Przekazał Uqbah ibn Amir (oby Allah był z niego zadowolony), który powiedział: „Słyszałem jak Wysłannik Allaha ﷺ  powiedział: „Miły jest Waszemu Panu pasterz, który na szczycie stromej skalistej góry, wykonuje wezwanie na modlitwę i modli się. Wtedy Allah (Pochwalony i Wywyższony niech będzie) mówi: ‚Spójrzcie na Mojego sługę, wykonuje wezwanie na modlitwę i modli się. Obawia się Mnie. Przebaczyłem Mojemu słudze (jego grzechy) i dopuściłem go do Raju’”. (Hadis qudsi; an-Nasa’i z dobrym łańcuchem przekazu)

wpid-20150307_080405-1_20150623105831701.jpg

Przekazał Abu Dhar (ra), że Wysłannik Allaha ﷺ powiedział, że Allah / Bóg Jedyny powiedział: „Kto przychodzi z dobrym uczynkiem, dla tego nagroda będzie zwielokrotniona dziesięciokrotnie lub więcej. A kto przychodzi z występkiem, jego zapłata będzie jednokrotna lub mogę mu wybaczyć. Kto zbliża się do Mnie o długość dłoni – Ja zbliżę się do niego o długość ramienia. A kto zbliża się do Mnie o długość ramienia, Ja zbliżę się do niego o długość sążnia [1,8 m – przyp. tłum.]. A kto przybywa do Mnie, idąc, do tego Ja zbliżę się, biegnąc. A ktokolwiek stanie przede Mną z grzechami tak wielkimi jak ziemia, Ja powitam go wybaczeniem niemal tak samo wielkim, o ile nie czcił niczego oprócz Mnie.” (Hadis qudsi; przekazali Muslim, Ibn Madża i Ahmad)

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony) od Proroka ﷺ, który powiedział: „Allah (wychwalony i wywyższony niech będzie) ma niezliczone anioły, które wędrują szukając zgromadzeń (ludzi), podczas których wzywane jest imię Allaha. Siadają z nimi i obejmują ich swymi skrzydłami, wypełniając to, co jest między nimi a najniższym niebem. Kiedy (ludzie uczestniczący w zgromadzeniu) rozchodzą się, (anioły) podnoszą się i wznoszą do nieba. (Prorok, niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) powiedział: „Allah (Potężny i Najwyższy) pyta, mimo, iż On wie lepiej niż oni, „Skąd przyszliście?”. A oni mówią: „Wracamy od Twoich sług na Ziemi. Oni wysławiali Cię (Subhana Allah), wywyższali Cię (Allahu akbar), zaświadczali, że ma boga oprócz Ciebie (la ilaha illa Allah), wychwalali Cię (Al-Hamdulillah), i prosili Cię (o łaskę)”. On mówi: „I o co Mnie prosili?”. Oni mówią, „Prosili Cię o Twój Raj”. On mówi: „A czy widzieli Mój Raj?”. Oni mówią, „Nie, o Panie”. On mówi: „A jak byłoby, gdyby widzieli mój Raj!” Oni mówią, „I prosili o Twoją ochronę”. On mówi: „Przed czym proszą, abym ich ochraniał?”. Oni mówią, „Przed Twoim Ogniem piekielnym, Panie”. On mówi: „A czy widzieli Mój Ogień piekielny?”. Oni mówią, „Nie”. On mówi: „Jak byłoby, gdyby wiedzieli Mój Ogień piekielny”. Oni mówią, „I prosili o Twoje wybaczenie”. (Prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Wtedy On mówi: „Wybaczyłem im i dałem im to o co poprosili i ochroniłem ich przed tym, przed czym prosili o ochronę”. (Prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Oni mówią, „Panie, między nimi ‘taki-a-taki’, najbardziej grzeszny sługa, który przechodził tylko i dołączył do nich”. (Prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „I On mówi: „I jemu (również) przebaczyłem. Ten, kto przebywa z takimi ludźmi nie będzie cierpiał”. (Hadis qudsi; Muslim, Bukhari, at-Tirmidhi i an-Nasa’i)

Przekazał syn Abbasa (oby Allah był z niego zadowolony) od Wysłannika Allaha ﷺ: „Allah zapisał czyny dobre i złe. Potem wyjaśnił je (mówiąc, że) kto miał zamiar (intencję) wykonania dobrego uczynku, ale nie zrobił go, temu Allah zapisze to jako jeden pełny dobry czyn, lecz, jeśli zamierzał i spełnił go, Allah zapisze mu za niego od dziesięciu do siedmiuset razy lub wiele więcej uczynków. Aczkolwiek, jeśli zamierzał on postąpić źle, i zaniechał, Allah zapisze mu to jako jeden pełny dobry czyn, jednak jeśli zamierzał i postąpił tak, Allah zapisze mu to jako jeden zły czyn.” (Hadis qudsi; Bukhari i Muslim)

Przekazał Abu Hurairah (ra): Prorok ﷺ powiedział: Bramy Raju będą otwarte w poniedziałki i czwartki i każdy sługa (Allaha), który nie doda współtowarzyszy Allahowi otrzyma przebaczenie, oprócz tego, kto żywi urazę do swego brata. (O nich) zostanie powiedziane: „Poczekajcie z tymi dwoma, aż się pogodzą; poczekajcie z tymi dwoma, aż się pogodzą” (Hadis qudsi; Muslim, Malik i Abu Dawud)

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha ﷺ powiedział: „Allah powie w Dniu Zmartwychwstania: ‚Gdzie są ci, którzy miłują jedni drugich przez Moja chwałę? Osłonie ich dziś Moim cieniem, oto dzień, w którym nie ma innego cienia, poza Moim Cieniem’”. (Hasis qudsi; Bukhari)

Przekazał Abu Hurairah (ra), że Prorok ﷺ pośród rzeczy, jakie przekazuje od swego Pana (Potężnego i Najwyższego) powiedział: „Sługa (Allaha) popełnił grzech i powiedział: „Allahu, przebacz mi mój grzech”. I On (Potężny i Najwyższy) powiedział: „Mój sługa popełnił grzech i wiedział, że ma Pana, który wybacza grzechy i za nie karze”. Wtedy (sługa) znów popełnił grzech i powiedział: „O Panie, wybacz mi mój grzech”. I On (Potężny i Najwyższy) powiedział: „Mój sługa popełnił grzech i wiedział, że ma Pana, który wybacza grzechy i za nie karze”. Wtedy (sługa) znów popełnił grzech i powiedział: „O Panie, wybacz mi mój grzech”. I On (Potężny i Najwyższy) powiedział: ‘Mój sługa popełnił grzech i wiedział, że ma Pana, który wybacza grzechy i za nie karze. Czyń jak zechcesz, gdyż Ja ci wybaczyłem.” (Hadis qudsi; Muslim i Bukhari)

Przekazał Abu Said al-Khudri (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha ﷺ powiedział: „Allah zwróci się do mieszkańców Raju, „Mieszkańcy Raju!” Oni powiedzą: „Panie nasz, stajemy przed Tobą na Twe wezwanie, i dobro spoczywa w Twoich dłoniach”. Wtedy On powie: „Czy jesteście zadowoleni?”. Oni powiedzą: „Jakże moglibyśmy być niezadowoleni, o Panie, skoro dałeś nam to, czego nie dałeś żadnemu innemu Twemu stworzeniu?”. Wtedy On powie: „Czy chcielibyście, abym wam dał coś lepszego od tego?”. Oni powiedzą: „Panie, cóż może być lepszego od tego?”. A On powie: „Obdarzę was moją łaską i nigdy więcej nie będę z was niezadowolony”. (Bukhari, Muslim i at-Tirmidhi)

Zrodlo

Koncepcja Boga w islamie

wpid-2015-04-06-11.06.38_20150605233526431_20150606013151904.jpg.jpeg

Idea Jedynego Prawdziwego Boga to odbicie wyjątkowego konceptu, jaki islam łączy z Bogiem. Dla muzułmanina Allah jest Wszechmogący, jest Stwórcą i Podtrzymującym świat. Jest On do nikogo niepodobny, niczego nie można z Nim porównywać. Ludzie współcześni Muhammadowi (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zapytali go o Allaha; odpowiedź nadeszła od Niego Samego w formie krótkiego rozdziału Koranu, który stanowi istotę jedności, czy motto monoteizmu. Jest to rozdział 112, w którym czytamy:

<<W imię Boga Miłosiernego, Litościwego. Powiedz (Muhammadzie): On – Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty. Nie zrodził i nie został zrodzony i nikt Jemu nie jest równy”.>> (Koran, 112:4-4)

Więcej o koncepcji Boga w islamie: KONCEPCJA BOGA W ISLAMIE (Przeklad Moniki Meziani)