Dlaczego Allah pozwala na istnienie zła i cierpienia?

Dlaczego Allah pozwala na zlo i cierpienie? Islam po polsku, islam bez tajemnic, czym jest islam

Sami zadał pytanie: Zastanawiam się czy moglibyście pomóc mi w rozwiązaniu pewnej kontrowersyjnej kwestii. Jeśli Bóg jest Wszechmocny, musi być zdolny do powstrzymania zła. Jeśli jest pełen dobroci, musi chcieć je powstrzymać. Jak to możliwe, że Bóg jest jednocześnie Wszechmocny, pełen dobroci i pozwala na istnienie świata pełnego zła i cierpienia? Bardzo doceniłbym odpowiedź.

Odpowiedź (Muzammil Siddiqi):

W imię Allaha, miłosiernego i litościwego.

Wznoszę modlitwy i podziękowania do Allaha, prosząc o pokój i błogosławieństwo dla Proroka.

Drogi bracie w Islamie, dziękuję za pytanie, które zadałeś. Jest ono bardzo interesujące, dlatego też postaramy się w miarę możliwości udzielić jak najlepszej odpowiedzi.

W odpowiedzi na Twoje pytanie, dr Muzammil H. Siddiqiu, dyrektor Islamskiego Stowarzyszenia Hrabstwa Orange, oraz prezydent Islamskiego Stowarzyszenia Ameryki Północnej mówi:

W rzeczy samej Allah jest Wszechmocny (Al-‘Aziz), oraz jest On zdolny do wykonania każdej rzeczy (`ala kull sha`in qadir). Koran wspomina to setki razy. Jest również zapisane w Koranie, że Allah jest Stwórcą i jest najlepszym stwórcą. Niech będzie błogosławiony Allah, najlepszy ze stwórców. (Koran, Al-Mu’minun, 14).

Ale tutaj pojawia się pytanie, dlaczego ból i cierpienie istnieją na świecie. Znamy choroby, starość i śmierć. Widzimy rzeczy, które są brzydkie, ludzi, którzy są szaleni i głupi. Zdarzają się burze, trzęsienia ziemi, powodzie, susze i głód. Widzimy ludzi grzeszących, nielojalnych, niewierzących, chciwych i fałszywych. Widzimy ludzi gwałcących, mordujących; walczących i rozpętujących wojny. Znamy te wszystkie i wiele innych problemów. Istnieje zło powodowane przez człowieka, a także katastrofy naturalne. Jest cierpienie jednostki, oraz takie, dotykające setki czy tysiące osób.

Ale wiemy też, że to nie jest cała historia. Obok tych negatywnych rzeczy widzimy piękno, zdrowie, bogactwo, życie, narodziny, mądrość, inteligencję, rozwój i dojrzałość. Widzimy dobroć ludzką, wiarę, szczerość, dobroczynność, miłość i poświęcenie. Natykamy się na cnotę i pobożność. Nie jest dobrze patrzeć jedynie na jedną stronę monety i ignorować drugą stronę. Każda filozofia, koncentrująca się na jednym aspekcie stworzenia i wypierająca lub ignorująca pozostałe, jest częściowo prawdziwa, a częściowa prawda nie jest prawdą.

Faktem jest również, że w stworzeniu jest więcej elementów dobra niż zła. Wszyscy widzimy, że jest więcej ludzi zdrowych niż chorych. Więcej jest tych najedzonych niż głodujących.

Więcej osób prowadzi poprawne życie niż popełnia zbrodnie. Dobroć jest zasadą, a zło jest wyjątkiem. Cnota jest normą, a grzech jest zaburzeniem. Zwykle drzewa rodzą owoce, kwiaty kwitną, a wiatr wieje delikatnie.

Ale wciąż pozostaje pytanie: dlaczego Allah pozwala na te wyjątki od zasady?

Spróbujmy zrozumieć w jaki sposób Allah tworzył. Koran mówi nam, że dobro, zło i wszystko co dzieje się na świecie, dzieje się z woli Allaha (mashi’at Allah). Tylko Allah zna swoje plany. My, skończone stworzenia, nie możemy w pełni pojąć jego nieskończonej woli i mądrości. On rządzi wszechświatem według tego co uważa za słuszne. Koran mówi nam, że Allah jest mądry i wszystko co robi jest słuszne, sprawiedliwe i prawe. Musimy się poddać Jego woli. Koran nie zdradził nam wszystkich szczegółów woli Allaha ale wskazał nam użyteczną i wystarczającą drogę dla nas. Jest kilka rzeczy o których powinniśmy pamiętać, żeby zrozumieć ten problem:

 1. Po pierwsze Allah nie stworzył tego świata jako świata wiecznego. To jest świat tymczasowy i wszystko tutaj ma ograniczenie czasowe. Kiedy nadejdzie pora, świat umrze i zakończy się. Wieczne nie są ani dobre, ani złe elementy. Jesteśmy tutaj przez krótki okres czasu i jesteśmy testowani. Ci, którzy zdadzą test odnajdą świat wieczny, który jest idealny i stały. Ci, którzy nie zdadzą zobaczą złe konsekwencje własnych grzechów.
 2. Nasz wszechświat działa na zasadzie stworzonych przez Allaha praw fizyki i moralności. Allah pozwala na cierpienie, kiedy któreś z tych praw jest złamane. Prawa fizyki opierają się na akcji i reakcji. Choroba pojawia się, kiedy ktoś nie dba o własne zdrowie albo jest wystawiony na infekcje. Wypadek samochodowy zdarza się, gdy ktoś nie jest uważny, prowadzi niedbale, albo samochód jest niesprawny, drogi nie są odpowiednio utrzymane, lub zasady ruchu drogowego są nieodpowiednie bądź nieprzestrzegane. Wiedza o akcji i reakcji jest bardzo istotna przy utrzymaniu bezpieczeństwa. Po za tym warto pamiętać, że Allah często nas ratuje i nie pozwala na to aby każde zaniedbanie kończyło się cierpienie. Ile razy zdarza się, że nie jesteśmy ostrożni a jednak bezpiecznie docieramy do celu? Sposób w jaki ludzie jeżdżą samochodami w niektórych miastach… To prawdziwy cud, że nie zdarza się więcej wypadków, że nie cierpi więcej ludzi. Czytamy w Koranie:

Miłosierny! On nauczył Koranu. On stworzył człowieka. On nauczył go jasnego wyrażania się. Słońce i księżyc podlegają pewnemu rachunkowi. Trawy i drzewa wybijają pokłony. I niebo – On wzniósł je i ustawił wagę, Abyście ważąc nie oszukiwali. Ustawiajcie wagi sprawiedliwie i nie powodujcie straty na wadze! I ziemię – On ją rozpostarł dla stworzeń. (Koran, Ar-Rahman: 1-10)

Sposoby w jakie przekraczamy granice wytyczone przez Allaha i łamiemy jego prawa akcji i reakcji są niesamowite. To, że wciąż żyjemy jest dowodem na miłosierdzie Allaha. Krótko mówiąc, pytanie nie powinno brzmieć „dlaczego Allah pozwala na cierpienie” ale „jak bardzo ochrania nas i ratuje mimo naszych wykroczeń i zaniedbań.

A jeśliby Bóg chciał karać ludzi za to, co oni dokonali, to nie pozostawiłby na powierzchni ziemi żadnej istoty żyjącej . Lecz On daje im zwłokę do oznaczonego terminu. A kiedy nadejdzie ich termin… zaprawdę, Bóg jasno widzi Swoje sługi! (Koran, Fatir, 45)

Ale czasami Allah kara ludzi za łamanie Jego praw, czy to fizycznych czy moralnych. Koran mówi nam, że wiele narodów i społeczeństw było zniszczonych ze względu na grzeszne działania:

A jeśli ciebie uważają za kłamcę – to przecież już przed nimi zadawali kłam: lud Noego, ludy Ad i Samud, Lud Abrahama i lud Lota, I mieszkańcy Madian; i Mojżesz też został uznany za kłamcę. Dałem pewną zwłokę niewiernym, potem pochwyciłem ich. I jakież było Moje potępienie! Ileż miast zniszczyliśmy za ich niesprawiedliwość! Są to opustoszałe ruiny. Ileż studni opuszczonych, i zamków wyniosłych! (Koran, Al-Haj, 42-45)

 1. Cierpienie może być również testem dla niektórych ludzi. Allah zsyła na nich cierpienie żeby sprawdzić ich cierpliwość i niezłomność. Nawet prorocy i wysłannicy Allaha musieli cierpieć. Prork Ayyub jest wspomniany w Koranie jako bardzo cierpliwy. Dobrzy ludzie czasem cierpią, ale ich cierpienie uzdraiwa innych i przynosi dobro społeczeństwom. Ludzie uczą się na ich przykładach. Męczennicy umierają za wiarę, żołnierze oddają życia za swoje narody i przynoszą wyzwolenie i wolność swoim ludziom.
 2. Czasem Allah zsyła cierpienie na ludzi, żeby sprawdzić innych, sprawdzić ich reakcję. Kiedy widzisz osobę, która jest chora, biedna i potrzebująca, jesteś testowany przez Allaha. Allah jest przy tej cierpiącej osobie, żeby sprawdzić twoją hojność i wiarę. W bardzo poruszającym Hadisie Qudsi (świętym Hasidie), Prorok, niech pokój będzie z nim, powiedział:

„Synu Adama, byłem chory, a ty Mnie nie odwiedziłeś”. Odpowie: „Panie, jak miałbym Cię odwiedzić, skoro Ty jesteś Panem Światów?”. On powie: „Czy nie wiedziałeś, że Mój sługa zachorował, a ty go nie odwiedziłeś? Czyż nie wiedziałeś, że gdybyś go odwiedził znalazłbyś Mnie przy nim? O synu Adama, poprosiłem cię o jedzenie, a ty mnie nie nakarmiłeś”. On powie: „O Panie, a jak miałbym Cię nakarmić, kiedy Ty jesteś Panem Światów?”. On powie: „Czyż nie wiedziałeś, że mój sługa poprosił cię o jedzenie, a ty go nie nakarmiłeś? Czyż nie wiedziałeś, że gdybyś go nakarmił z pewnością znalazłbyś to (nagrodę za uczynienie tego) przy Mnie? O synu Adama, poprosiłem cię, byś dał mi pić, a ty Mnie nie napoiłeś”. On odpowie: „O Panie, jak miałbym Ci dać pić, kiedy Ty jesteś Panem Światów?”. On powie: „Mój sługa poprosił cię, byś dał mu pić, a ty go nie napoiłeś. Gdybyś go był napoił z pewnością znalazłbyś to przy mnie” (Muslim, Hadis 4661)

Prorok Isa (Jezus), niech pokój będzie z nim, również powiedział coś podobnego (zobacz ewangelia wg św. Mateusza 25:35-45)

Tak więc reasumując, możemy powiedzieć, że cierpienie pojawia się aby nauczyć nas, że musimy dostosować się do naturalnych i moralnych praw wytyczonych przez Allaha. Czasami jest karą dla tych, którzy te prawa łamią. Czasami jest testem naszej wiary w Allaha i naszego poświęcenia dla ludzkich wartości i dobroczynności. Kiedy doświadczamy cierpienia powinniśmy zapytać się „Czy złamaliśmy jakieś prawo Allaha?” Przyjrzyjmy się problemowi i nanieśmy poprawki. „Czy to może być kara?” Okażmy skruchę, prośmy o wybaczenie i poprawmy postępowanie. „Czy to może być dla nas test?” Pracujmy ciężko, aby przejść próbę.

Wierzący znoszą cierpienie z modlitwami, skruchą i dobrymi uczynkami. Niewierni podchodzą do tego z wątpliwościami i niepewnością. Winią Allaha lub szukają dowodów przeciwko Niemu.

Niech Allah prowadzi nas dobrą drogą, Amen!

Allah wie najlepiej.

Tłumaczenie: Agata

Reklamy

5 myśli w temacie “Dlaczego Allah pozwala na istnienie zła i cierpienia?

 1. Marcin pisze:

  Dziekuje za wyjaśnienie. Nie rozumiem tylko tego: „Niech będzie błogosławiony Allah, najlepszy ze stwórców”. To stwierdzenie sugeruje, ze jest wielu stwórców.. bardzo proszę o wyjaśnienie.

  Polubienie

  • Muslim Girl pisze:

   Bardzo dobre pytanie! Jest wilu, którzy zwią się stworcami lub twórcami (ang. creators). Ludzie są również twórcami np muzyki, poezji, literatury, sztuki, technologii… lista jest długa. Muzułmanie wierzą iż to dzięki Bogu ludzie są w stanie osiągnąć wynalazki czy kreować bowiem od Niego są błogosławieństwa w formie talentu, możliwości intelektualnej, środków finansowych czy nawet chęci. Allah nazywa się najlepszym z kreatorów bowiem nie ma i nie będzie nikogo innego, który będzie się równać Jego wszechmocy.

   Polubienie

 2. Emet pisze:

  „Faktem jest również, że w stworzeniu jest więcej elementów dobra niż zła. (…) Koran mówi nam, że dobro, zło i wszystko co dzieje się na świecie, dzieje się z woli Allaha (mashi’at Allah). (…) Koran mówi nam, że Allah jest mądry i wszystko co robi jest słuszne, sprawiedliwe i prawe. ”

  Czyli wynika z tego artykułu, że zło, które dzieje się na świecie jest słuszne, sprawiedliwe i prawe, bo dzieje się z woli Allaha. Ciekawe?

  Ale, to wciąż nie wyjaśnia powstania zła. Jeśli Allah stworzył również zło, to oznacza, że jest on odpowiedzialny za wszelkie zło dziejące się w świecie! Za kradzieże, morderstwa, kłamstwa…
  A kto w Bibli jest ojcem kłamstwa?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s