Prawa i obowiazki nie-muzułmanów w państwie islamskim

dzizja, jizja, podatek pobierany od nie-muzulmanow w krajach muzulmanskich, prawa i obowiazki nie-muzulmanow mieszkajacych w panstwach islamskich, valuta algerii

Nie-muzułmanie żyjący w państwie pod panowaniem islamskim mają szczególny status, jako ahl adh-dhimma (dhimmi). Mają zarówno swoje prawa, jak i obowiązki. Do praw należy m.in. to, iż mogą w państwie islamskim spokojnie żyć, swobodnie pracować, mieć dostęp do wszelkich jednostek użyteczności publicznej, mieć prawo do sprawiedliwego rozstrzygania sporów, mając jednocześnie prawo do praktykowania własnej religii. Gdy są w potrzebie, mają takie samo prawo do pomocy ze strony państwa jak muzułmanie. Gdyby zaś groziło im jakieś niebezpieczeństwo, państwo islamskie zobowiązane jest walczyć w ich obronie. Państwo islamskie gwarantuje im więc swobodę i bezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o obowiązki dhimmi – to poszanowanie prawa islamskiego obowiązującego w państwie oraz płacenia podatku – dżizja.

Od kogo wymagana jest dżizja?

Od wszystkich dojrzałych nie-muzułmańskich mężczyzn żyjących pod ochroną państwa muzułmańskiego.

Kto jest ustawowo zwolniony z płacenia dżizji?

Zwolnione z obowiązku dżizji są:

  • kobiety i dzieci
  • osoby kalekie, ślepe, przewlekle chore – niezależnie od swojej sytuacji finansowej
  • ludzie starsi – niezależnie od swojej sytuacji materialnej
  • osoby, które nie mają wystarczających środków do życia z przyczyn od siebie niezależnych
  • księża, zakonnicy i inne osoby zrzekające się korzyści tego życia, by oddać się czci.
Kiedy dhimmi nie należący do żadnej z powyższych grup zwolnieni są z płacenia dżizja?
  • Kiedy dotknie ich klęska żywiołowa lub inne nieszczęście, tak że nie mają wystarczających środków do życia i sami muszą korzystać z pomocy. W takim przypadku nie-muzułmanin nie tylko nie płaci swojej dżizja, ale nawet otrzymuje pieniądze od państwa muzułmańskiego.
  • Kiedy czynnie biorą udział w obronie państwa islamskiego przed wrogami, przyłączając się do armii.
  • Kiedy państwo islamskie nie jest w stanie wywiązać się z kontraktu – tj. zapewnić bezpieczeństwa i obrony swych obywateli przed wrogami.
Na co przeznaczana jest dżizja?

Na to, na co zwykle przeznaczane są podatki – cele publiczne, służące całemu społeczeństwu, także samym płacącym.

Czy w porządku jest, żeby tylko nie-muzułmanie płacili dżizję?

Jest to częsty zarzut ze strony innowierców, rzekomy dowód na dyskryminację religijną osób innych wyznań. Nie myślą oni, że muzułmanie również nie zatrzymują swego pełnego majątku dla siebie, płacą swego rodzaju „podatek”, zwany – zakat. Jest to obowiązek religijny każdego muzułmanina, który jest w stanie się z niego wywiązać – starszego, młodszego, mężczyzny i kobiety (porównaj z płatnikami dżizji). Jako że islam gwarantuje nie-muzułmanom możliwość wyznawania swojej religii nawet gdy są pod rządami państwa islamskiego, islamskie obowiązki religijne ich nie obowiązują, nie płacą zatem zakatu. Płacą za to inny podatek, zwany dżizja. I podobnie jak muzułmanie – nie są opłatami obciążani w sytuacji, kiedy nie są do płacenia zdolni. Również kwota dżizji nie może być zbyt wysoka. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha znim), mówiąc o regulacjach dotyczących dhimmi, powiedział: „I nie obciążajcie ich podatkiem ponad ich możliwości” (Sahih Buchari)

Kilka cytatów dotyczących dżizji:

Nie wolno ani obciążać dhimmi podatkiem wyższym niż są w stanie płacić, ani pobierać go siłą, nawet jeśli nie chcą płacić, choć powinni, a już tym bardziej krzywdzić ich czy zabijać. Nie wolno też odbierać dhimmi należnych im praw.

Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział:

„Niech się strzeże ten, kto krzywdzi człowieka, z którym zawiera kontrakt lub ogranicza jego prawa, albo zmusza go, by pracował ponad swoje możliwości, lub gdy zabiera mu coś bez jego zgody. W Dniu Sądu wystąpię w jego (pokrzywdzonego) obronie”. (Sunan Abu Dałud)

Pewnego razu zdarzyło się, że Hiszam ibn Hakim przechodził obok farmerów z Syrii, którzy zostali wystawieni na słońce w upalny dzień. Spytał o powód. Gdy usłyszał, iż nie chcieli płacić dżizji, napomniał karzących ich w ten sposób: „Zaświadczam, że słyszałem Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mówiącego: Allah udręczy tych, którzy dręczą ludzi w tym świecie”. (Sahih Muslim). Hiszam bin Hakim poszedł następnie do Umajra ibn Sa’d (zarządcy w Palestynie) i powiedział mu o tym, co widział. Umajr nakazał uwolnić tych ludzi, co też uczyniono (Sahih Muslim).

Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) oznajmił:

„Ktokolwiek zabije m’ahad (nie-muzułmanina żyjącego w państwie islamskim), nie powącha nawet zapachu Raju, choć jego zapach można poczuć z odległości czterdziestu lat”. (Sahih al-Buchari)

Praktykowanie własnej religii przez dhimmi.

Umar ibn al-Chattaab, Towarzysz Proroka i pierwszy Kalif, który doskonale rozumiał nauki Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), dał swoim postępowaniem i słowami przykład jak należy traktować dhimmi. Dbał on o to, by ludzie innych wyznań w państwie islamskim byli bezpieczni. Nie zagrażało nic ani ich życiu, ani ich majątkom, ani kościołom. Nie byli oni zmuszani do porzucania własnej religii, nie byli też z powodu jej zachowania dyskryminowani. Rzekł on odnośnie mieszkańców Ilija (Jerozolimy), gdy byli pod panowaniem islamskim:

„Oto ochrona, którą obejmuje ich (nie-muzułmanów) sługa Allaha, Umar ibn al-Chattab, przywódca wiernych: zabezpieczanie ich życia, mienia, kościołów, krzyży i całej ich społeczności. Ich kościołów nie wolno zajmować ani niszczyć, nie można też dotykać ich krzyży ani niczego, co należy do nich. Nie będą oni zmuszani do porzucania swej religii, ani nie będą krzywdzeni.  Żaden Żyd nie będzie żył z nimi w Ilija (Jerozolimie)”. (Tarikh At-Tabari, Volume 3, p. 609)

Takie są właśnie regulacje islamskie dotyczące dhimmi i dżizja. Ktokolwiek by je złamał – wystąpiłby przeciwko naukom islamu.

Autorka: M.M.


Wiecej o prawach nie-muzulmanow w panstwach muzulmanskich.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s