Być jak Maria

wpid-screenshots_2015-06-19-14-11-46_20150624191815855_20150624193022612.jpgMaria, niech pokój będzie z nią, (arab. Maryam), podobnie jak jej syn – Jezus (pokój z nim) – jest postacią kontrowersyjną. Zniesławiana przez Żydów ze względu na fakt wydania na świat dziecka nie mając męża, wysławiana i wywyższana do rangi świętej czy nawet „Matki Boskiej” przez chrześcijan. Jak Marię traktują muzułmanie?

Wzór do naśladowania

Wyznawcy islamu darzą Marię (pzn) należnym szacunkiem, bez poniżania jej ani nadmiernego wywyższania. Allah SWT wymienił ją imiennie w Koranie i postawił jako przykład dla innych wierzących. Jej postawa jest przykładem prawdziwego zaufania Bogu (tawakkul) w najtrudniejszych momentach życia. Maria jest dla nas lśniącym przykładem skromności. Maria miłowała Boga nad wszystko, poświęciła się Jemu całkowicie i wykazała zdumiewającą cierpliwość. Bez watpienia, posiadała piękne cechy.

I Bóg dał jako przykład tym, którzy uwierzyli, żonę Faraona. Oto ona powiedziała: „Panie mój! Zbuduj dla mnie u Siebie dom w Ogrodzie! Wybaw mnie od Faraona i od jego dzieła! I wybaw mnie od ludzi niesprawiedliwych!” I Marię, córkę Imrana, która strzegła swej czystości; tak więc tchnęliśmy w nie (jej łono) poprzez Naszego Ducha (tj. Anioła Gabriela). I ona potwierdziła słowa swego Pana i Jego Ksiąg, i była wśród pokornych. (Koran, 66:11-12) (*)

Zostało przekazane, że Ibn Abbas powiedział: Wysłannik Allaha ﷺ narysował cztery linie na ziemi, a następnie powiedział: „Czy wiecie, co to jest?” Powiedzieliśmy: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą najlepiej. „Wysłannik ﷺ powiedział: „Najlepszymi z kobiet Raju są Khadeejah bint Khuwaylid, Faatimah bint Muhammad, Aasiyah bint Mazaahim żona faraona i Maryam bint Imraan – oby Allah był z nich zadowolony”. (Opowiadane przez Ahmada, 2663; zaklasyfikowane jako Sahih al- Albaani w Sahih al- Jaami, 1135)

Czysta i niewinna

Koran oczyszcza Marię (pzn) z wszelkich zarzutów o niemoralność, potwierdzając niepokalane poczęcie Jezusa (pokój z nim).

I oto powiedzieli aniołowie: „O Mario! Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie i uczynił cię czystą, i wybrał ciebie ponad kobiety światów. O Mario! Poddaj się pokornie twemu Panu, wybijaj pokłony i skłaniaj się wraz z tymi, którzy się skłaniają!” (Koran, 3:42-43)

Oto powiedzieli aniołowie: „O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o Słowie [Jezusie, który powstał dzięki słowu – rozkazowi Allaha: „Bądź!”] pochodzącym od Niego, którego imię Mesjasz Jezus, syn Marii.” (Koran,  3:45)

Ona powiedziała: „O Panie mój! Jakże będę miała syna, skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna?” Powiedział: „Tak będzie! Bóg stwarza to, co chce! Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy, to tylko mówi: Bądź! – i to się staje.” (Koran, 3:47)

Nie więcej niż człowiek

To, że została wybrana przez Boga i urodziła proroka nie ma jednak nic wspólnego z jej boskością, nie powinno się jej brać za obiekt czci czy uważać za „nadczłowieka”. Była – podobnie jak wszyscy inni – jedynie człowiekiem. Żyła na tym świecie, będąc wspaniałym dla nas wzorem. Wypełniła swoje zacne zadanie, po czym zmarła i podobnie, jak inni zmarli, nie słyszy naszych modlitw, nie może się za nami wstawiać u Boga i nie może nam ani w niczym pomóc, ani zaszkodzić. Za to Bóg jest wiecznie żyjący, zawsze nas słyszy, zawsze może odpowiedzieć na nasze prośby kiedy wznosimy je do Niego bezpośrednio. Daremne jest więc zwracanie się do Marii w modlitwie, jak i nadmierne wywyższanie jej. Jest to wielki grzech, równoznaczny z dodawaniem Bogu partnerów w czci.

Mesjasz, syn Marii, jest tylko posłańcem, tak jak już przed nim byli posłańcy; a jego Matka była prawdomówna. Oni oboje przyjmowali pożywienie. Popatrz, jak  wyjaśniamy im znaki! Popatrz, jak oni potem się odwracają! (Koran, 5:75)

„Oni oboje przyjmowali pożywienie” wskazuje tu na ich człowieczeństwo, gdyż Bóg nie jada, jest wolny od wszelkich potrzeb fizjologicznych.

I oto powiedział Bóg: „Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?” (Koran, 5:116)

Pochodzenie Marii

Maria pochodziła z pobożnej rodziny, która została uhonorowana przez Boga Najwyższego. Jej matką była Anna (arab. Hannah bintu Faaquut), a ojcem oczywiscie Imran (ra), który był przewodnikiem (imam) swoich ludzi.

Bóg wybrał Adama i Noego, rodzinę Abrahama i rodzinę Imrana – ponad światy! (Koran, 3:33)

Do rodziny Imrana należał także Prorok Zakarija (Zachariasz), który był stolarzem, oraz jego syn Jahja (znany w chrześcijaństwie jako Jan Chrzciciel) – pokój niech będzie z nimi. Żona Zachariasza (pokój z nim) była siostrą matki Marii.

Imran i jego żona przez długi czas nie mogli mieć dziecka. Kiedy Anna zaszła w ciążę, złożyła Bogu obietnicę, że dedykuje swoje dziecko Jego służbie.

Oto powiedziała żona Imrana: „Panie mój! Ja poświęcam Tobie to, co jest w moim łonie. Przyjmij to  więc ode mnie, wszak Ty jesteś Słyszący, Wszechwiedzący!” (Koran, 3:35)

Jeśli chodzi o bogobojność i oddanie Bogu, płeć nie ma żadnego znaczenia. Jednak służyć w Domu Modlitwy w społeczeństwie Żydowskim wówczas mogli jedynie mężczyźni. Kiedy urodziła się Maria, jej matka zwróciła się więc ponownie do Boga.

A kiedy ona porodziła, powiedziała: „Panie mój! Oto złożyłam ją – istotę żeńską.”  – A Bóg wie najlepiej, co ona złożyła, przecież rodzaj męski nie jest jak żeński. – „Nazwałam ją Marią. I oto oddaję ją i jej potomstwo Tobie pod opiekę przed szatanem przeklętym!” (Koran, 3:36)

Dzieciństwo i młodość Marii

Imran zmarł jeszcze przed narodzinami dziewczynki. Kiedy przyszedł właściwy czas zamieszkała w świątyni, by służyć Bogu. Wielu mężczyzn wyraziło chęć sprawowania opieki nad Marią. Przywilej ten przyznany został jednak Zachariaszowi (pokój z nim), który służył w świątyni i zajmował wysoką pozycję wśród swojego ludu. To on wybudował oddzielny pokój w meczecie, by Marii było wygodnie i by zapewnić jej prywatność.

I przyjął ją jej Pan przyjęciem pięknym, i uczynił, iż wyrosła wzrostem pięknym, a zaopiekował się nią Zachariasz. (Koran, 3:37)

Maria dorastała więc w świątyni, w odseparowanym pomieszczeniu, by mogła w spokoju oddawać się czci. Bóg troszczył się o nią nie tylko jeśli chodzi o sprawy duchowe, ale i materialne. Zachariasz odwiedzał ją co dzień. Pewnego dnia, kiedy wszedł do jej pokoju, ku swemu zdziwieniu, zobaczył tam świeże owoce, niedostępne w tym sezonie. Sytuacja taka powtarzała się.

Za każdym razem, jak wchodził do niej Zachariasz, do przybytku świętego, znajdował u niej zaopatrzenie. Powiedział: „O Mario! Skąd to przychodzi do ciebie?” Ona powiedziała: „To jest od Boga.” Zaprawdę, Bóg daje zaopatrzenie, komu chce – bez żadnego rachunku!  (Koran 3:37)

Wybrana przez Boga

Maria wyrosła na pobożną kobietę. Pewnego dnia zostały jej przekazane niezwykłe wieści od Boga.

Oto powiedzieli aniołowie: „O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego, którego imię Mesjasz, Jezus, syn Marii. On będzie wspaniały na tym świecie i w życiu ostatecznym, i będzie jednym z przybliżonych. I będzie przemawiał do ludzi już w kołysce, a także jako mąż dojrzały; i będzie wśród sprawiedliwych.” (Koran 3:45-46)

Początkowo wiadomość ta zaskoczyła Marię, jednak poddała się woli Allaha. Stała się brzemienna. Znała jednak swój lud i wiedziała, że nie zrozumieją sytuacji i zarzucą jej brak moralności. Oddaliła się więc od swego ludu do ustronnego miejsca, do czasu rozwiązania.

I poczęła go, i oddaliła się z nim w dalekie miejsce. (Koran 19:22)

Poród i powrót do ludu

Maria urodziła swojego syna w samotności, pod drzewem palmowym. Nadal martwiła się tym, jak przyjmie ją jej lud. Już wówczas ukazany został pierwszy cud Jezusa (pokój z nim), który zgodnie z zapowiedzią „I będzie przemawiał do ludzi już w kołysce, a także jako mąż dojrzały” odezwał się, pocieszając swą matkę.

Wtedy będące u jej stóp dziecko zawołało do niej: „Nie smuć się! Twój Pan umieścił u twych stóp strumyk. Potrząśnij ku sobie pień palmy, ona ci zrzuci świeże, dojrzałe daktyle. Jedz, pij i daj oczom ochłodę! A jeśli zobaczysz jakiegoś człowieka, to powiedz: ślubowałam Miłosiernemu post, nie będę więc dziś mówić z nikim.” (Koran, 19:24-26)

Podniesiona na duchu Maria wróciła do swego ludu, gotowa stawić im czoła. Oczywiście reakcja była taka, jakiej mogła się spodziewać – „powiedzieli przeciw Marii kalumnię straszną” (4:156), zarzucili jej brak moralności, zaznaczając, jak bardzo nie przystoi to kobiecie z prawej rodziny, wywodzącej się do tego z potomków Mojżesza („siostra Aarona”). [Była tu nazwana siostrą Aarona ponieważ byli spokrewnieni  mimo, że dzieliły ich pokolenia, a także przypominała go pod wzgledem czci do Boga, ale ojciec Marii, w Chrześcijaństwie – Amran, nie jest ojcem Aarona (w Chrześcijaństwie – Joachim). Odniesienie]

I przyszła z nim do swego ludu, niosąc go. Oni powiedzieli: „O Mario! Uczyniłaś rzecz niesłychaną! O siostro Aarona! Twój ojciec nie był złym człowiekiem i matka twoja nie była występna.”  (Koran, 19:27)

Usłuchawszy rady swego syna, Maria nie wdawała się z nimi w dyskusję, pozostawiła oczyszczenie swojej reputacji Bogu.

Wtedy ona wskazała na nie (swoje dziecko – Jezusa, pokój z nim). Oni powiedzieli: „Jakże będziemy przemawiać do kogoś, kto jest w kołysce, do małego chłopca?” On powiedział:  „Zaprawdę, ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgę i uczynił mnie prorokiem. On mnie błogosławi, gdziekolwiek się znajduję. On nakazał mi modlitwę i jałmużnę – jak długo będę żył –  i dobroć dla mojej matki.” (Koran, 19:27-32)

Maria, siddiqa

Koran nazywa Marię “siddiqa” (5:75), co po arabsku oznacza osobę prawdomówną, ale i taką, która osiągnęła wysoki poziom prawości, świadczącą o prawdzie. Doprawdy, Maria była kobietą szczerą, bogobojną, całkowicie oddaną Bogu, cnotliwą. Została wywyższona ponad inne kobiety i zaszczycona misją wydania na świat jednego z największych Proroków Boga. Wychwalona zarówno przez samego Boga w Koranie, jak i przez Proroka Muhammada ﷺ, stanowi wzór godny naśladowania dla innych ludzi.

(*) Cytaty koraniczne w tekście oparte są na przekładzie Bielawskiego, jednak z niezbędnymi zmianami koniecznymi dla zachowania właściwego przekazu Słów Boga i uniknięcia błędnego odbioru, dokonanymi na podstawie Koranu (w języku objawienia – arabskim) i tafsiru Ibn Kathira.

(**) bint – córka

Autorka: M. M.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s