Jezus w Koranie

wpid-screenshots_2015-06-19-14-11-46_20150621154657066.jpg

Koran przekazuje w wielu miejscach jak ogromną wagę miało proroctwo Jezusa, jego niepokalane poczęcie, jego cuda, misja oraz wniebowstąpienie. W to wszystko wierzą Muzułmanie. Poniższe fragmenty Koranu, zaświadczają o tym kim naprawdę był Jezus, zgodnie z ewangeliczną zapowiedzią:

Ewangelia wg Jana

16:12-14 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

wpid-screenshots_2015-05-26-13-03-14.jpg

Wszechpotężny Allah mówi w Koranie, co w przybliżeniu znaczy:

3:42 „I oto powiedzieli aniołowie: ‚O Mario! Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie i uczynił cię czystą, i wybrał ciebie ponad kobietami światów.

3:45 O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego, którego imię Mesjasz, Jezus, syn Marii. On będzie wspaniały na tym świecie i w życiu ostatecznym i będzie jednym z przybliżonych.

3:46 I będzie przemawiał do ludzi już w kołysce, a także jako mąż dojrzały; i będzie wśród sprawiedliwych.’

3:47 Ona powiedziała: ‚O Panie mój! Jakże będę miała syna, skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna?’ Powiedział: ‚Tak będzie! Bóg stwarza to, co chce ! Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy, to tylko mówi: ‚Bądź!’ – i to staje się.”

3:59 „Jezus przyszedł na świat dzięki tej samej mocy, która stworzyła Adama: Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu, a następnie powiedział do niego: ‚Bądź!’ – i on jest.”

4:156 I za ich niewiarę, i za to że powiedzieli przeciw Marii kalumnię straszną .

4:157 I za to że powiedzieli:, „Zabiliśmy Jezusa Chrystusa, syna Marii, posłańca Boga”;- podczas kiedy oni ani go nie zabili, ani nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało, i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni go nie zabili z pewnością :

4:158 Przeciwnie! Wyniósł go Bóg do Siebie; Bóg jest Potężny! Mądry!

4:159 I nie ma nikogo spośród ludu Księgi, kto by uwierzył w niego przed swoją śmiercią; a w dniu Zmartwychwstania on będzie przeciwko nim świadkiem;

4:171 „O, ludzie Księgi! Nie przekraczajcie granic Waszej religii, a o Allahu prawdę tylko mówcie! Jezus Chrystus, syn Marii, jest tylko posłańcem Allaha i Jego Słowem, które Allah złożył Marii i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Allaha i Jego posłańców i nie mówcie: ‚Trójca!’. Zaprzestańcie! Tak będzie lepiej dla was, gdyż Allah jest tylko jednym Bogiem! Chwała Mu! On jest zbyt wyniosły by mieć syna!”

4:172 Chrystus nie był zbyt dumny by być sługą Boga, tak jak nie są dumni aniołowie, ci którzy są blisko Boga, A kto jest zbyt dumny by Jemu oddawać cześć, i wbija się w pychę to tych On zbierze ku Sobie wszystkich razem.

5:17 Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli, iż Chrystus, syn Marii jest Bogiem. Powiedz: „Któż ma możność uczynić coś przeciw Bogu, jeśli on zechce zgubić Chrystusa, syna Marii, jego matkę i wszystkich którzy są na ziemi? Do Boga należy królestwo w niebie i na ziemi, i tego co jest między nimi. On stwarza to co chce. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny.”

5:18 Powiedzieli Żydzi i Chrześcijanie: My jesteśmy synami Boga i Jego umiłowanymi.” Powiedz: „Dlaczego więc On każe was za wasze grzechy? Przeciwnie wy jesteście tylko ludźmi, spośród tych, których On stworzył. On przebacza temu, komu chce i On karze tego kogo chce: Do Boga należy królestwo niebios oraz ziemi, i tego co jest między nimi, i do Niego zmierza ostania ścieżka.”

5:72 Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Bogiem jest Chrystus, syn Marii.” Chrystus powiedział: „Dzieci Izraela! Czcijcie Boga, mojego i waszego Pana.” Oto zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, – temu Bóg zabroni wejścia do ogrodu, jego miejscem schronienia będzie Ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników.

5:73 Nie uwierzyli ci którzy powiedzieli: “Zaprawdę Bóg – to jeden z trzech w Trójcy”: Albowiem nie ma żadnego boga jak tylko Jeden Bóg. A jeśli oni nie zaniechają tego co mówią (bluźnierstwa), zaprawdę bolesna kara dotknie tych którzy nie uwierzyli.

5:74 Czyż oni nie nawrócą się do Boga i nie poproszą o Jego przebaczenie? Przecież Bóg jest Przebaczający, Litościwy.

5:75 Chrystus, syn Marii jest tylko posłańcem; tak jak przed nim byli posłańcy. Jego matka była kobietą prawowitą. Oni oboje przyjmowali pożywienie. Popatrz, jak Bóg wyjaśnia im Swoje znaki, a jednak oni potem się odwracają od prawdy!

5:110 Oto powie Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Wspomnij dobroć Moją dla ciebie i twojej matki. Oto Ja ciebie umocniłem duchem świętym, kiedy będąc jeszcze w kolebce, przemawiałeś już do ludzi jak człowiek dojrzały, i oto nauczyłem ciebie Księgi, mądrości Tory i Ewangelii. I tworzyłeś z gliny kształt ptaków – za Moim pozwoleniem – potem tchnąłeś w nie życie i one stały się ptakami – za Moim pozwoleniem, mogłeś uleczyć niewidomych od urodzenia i trędowatych, za Moim pozwoleniem, jak i przywrócić do życia martwych, za Moim pozwoleniem. I oto Ja powstrzymałem Dzieci Izraela od (przemocy w stosunku do) ciebie, kiedy przyszedłeś do nich z jasnymi dowodami, i powiedzieli ci spośród nich, którzy nie uwierzyli: ‚To są tylko czary oczywiste.’

5:111 I oto Ja objawiłem uczniom, aby wierzyli we Mnie i Mojego posłańca: oni powiedzieli: Uwierzyliśmy, a ty zaświadczysz, iż poddajemy się całkowicie Bogu jako Muzułmanie.”

5:112 Zapytali uczniowie: „Jezusie, synu Marii! Czyż twój Pan może zesłać z nieba stół (zastawiony)?” Jezus odpowiedział: „Bójcie się Boga, jeżeli jesteście wierzącymi.”

5:113 Oni powiedzieli: “My chcemy z niego jeść i zaspokoić nasze serca, i mieć pewność że powiedziałeś nam prawdę; i abyśmy mogli sami zaświadczyć o cudzie.”

5:114 Powiedział Jezus, syn Marii: „Boże, Panie nasz! Ześlij nam z nieba stół (zastawiony). To będzie święto dla pierwszego z nas i dla ostatniego –i będzie znakiem od Ciebie; daj nam zaopatrzenie, bo Ty jesteś najlepszym z Zaopatrujących.”

5:115 Powiedział Bóg: „Zaprawdę, Ja go wam ześlę. A kto z was potem pozostanie niewiernym, to Ja naprawdę ukarzę go taką karą, jaką nie ukarałem nikogo spomiędzy wszystkich ludzi.””

5:116 I zapyta Bóg: „Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: czcijcie mnie i moja matkę jak bogów, obok Boga?” On odpowie: „Chwała Tobie! Nigdy nie powiedziałem tego, czego nie miałem prawa (powiedzieć). Jeślibym ja tak powiedział, Ty przecież wiedziałbyś o tym. Ty wiesz co jest w moim sercu, a ja nie wiem co jest w Twoim. Zaprawdę Ty dobrze nasz rzeczy ukryte.”

61:6 Pamiętaj, Jezus, syn Marii, powiedział: „“O dzieci Izraela! Jestem wysłany od Boga do was, aby potwierdzić Prawo (które nastało) przede mną i zwiastować posłańca który przyjdzie po mnie, którego imię będzie Ahmad.” Lecz kiedy on przyszedł do nich z jasnymi dowodami, oni powiedzieli: „to oszustwo oczywiste!”

Zrodlo


Zobacz rowniez:

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s