ISLAM

Czym jest islam kim sa muzulmanie

W imię Allah (Boga Jedynego), Miłosiernego i Litościwego

Islam jest arabskim słowem, które oznacza pokój, uległość i posłuszeństwo. To słowo również oznacza zaakceptowanie i zobowiazanie do przestrzegania nauk i wytycznych danych przez Boga. Jednym z najpiękniejszych imion Boga jest AS-SALAM (Pokoj). Islam również znaczy bycie w pokoju z Bogiem i Jego stworzeniem. Byt w pokoju z Bogiem implikuje całkowite poddanie się Jego woli, woli Tego, kto jest Źródłem wszelkiej czystości (niewinności) i dobra. Bycie w stanie pokoju z Jego stworzeniem implikuje życie w pokoju z samym sobą, z innymi ludzmi, i środowiskiem. Tak więc, islam jest całkowitym systemem życia w pokoju. Islam jest tym samym przesłaniem i wytycznymi, które Bóg ujawnił przez Swych Prorokow wszystkim narodom na przełomie dziejów ludzkości. Ten który jest zwolennikiem islamu jest nazywany muzułmaninem (Muslim – arab. ten kto podporzadkowuje sie woli Boga.)

CZY ISLAM JEST NOWĄ RELIGIĄ?

Ależ nie! Islam jest tą samą religią, której nauczali wszyscy prorocy i jest dopracowana w szczegółach przez Proroka Muhammada, niech pokój będzie z nim (pzn). Bóg nakazał mu:

《Powiedz: „Wierzymy w Boga i w to, co nam zesłał, i w to, co zostało zesłane Abrahamowi i Ismailowi , Izaakowi i Jakubowi, jak i plemionom; i w to, co zostało dane Mojżeszowi, Jezusowi i prorokom – od ich Pana. My nie robimy rozróżnienia między żadnym z nich i jesteśmy Jemu całkowicie poddani.”》 (Koran, 3:84)

Religia ISLAM jest tak stara jak stara jest cała ludzkość. Właściwie, islam był religią każdego proroka od Boga Jedynego, który pojawił się w jakimkolwiek zakątku świata. Zgodnie z Koranem, islam był religią Adama, Noego, Abrahama, Ismaila, Izaaka, Jakuba, Mojżesza i Jezusa, pokój nad nimi wszystkimi. Niemniej jednak, była ona objawiona Prorokowi Muhammadowi ﷺ w wyczerpującej, kompletnej i ostatecznej formie.

CO JEST CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ ISLAMU?

Główną cechą islamu just to, że przez wiarę we wszystkich Proroków i przesłanie Boga, które On objawił każdemu z nich, islam ustanawia podstawy pokoju i harmonii wśród ludzi na świecie.

Najwspanialszą misją islamu nie jest tylko głoszenie powyżej wspomnianych prawd, ale również skorygowanie tych błędów, które się wkradły do dominujących religii. Najważniejszym jest jednak to, iż islam gromadzi w jednej książce wszystkie te prawdy, które były zawarte we wcześniejszych Boskich objawieniach udzielonych wcześniejszym Prorokom do przewodzenia ludzkości, a także do duchowych i moralnych potrzeb ciągle idącej z postępem ludzkości.

Muzułmanie są skłonni do współpracy ze wszystkimi, ktorzy są wierni i świadomi Boga, mianowicie tymi ktorzy otrzymali pisma (Torę, Pslamy i Ewangelię) poprzez Jego Proroków. Chrześcijanie i Żydzi są zwani „Ludźmi Księgi”, a ich Prorocy i Pisma są honorowane przez muzułmanów.

Jak Islam odnosi się do człowieczeństwa?

Islam naucza, ze różnorodność pomiędzy ludzmi jest znakiem Łaski Boga Wszechmogącego i nikt nikogo nie przewyższa pod względem kolorytu skóry, języka czy narodowości. Islam promuje braterstwo, wzajemną tolerancję,  współczucie i współpracę ku wspólnemu szczęściu i harmonii. Jeśli istnieje na świecie jakakolwiek religia, która usiłowała zawalczyć rasizm, to jest to islam. W islamie nie wyróżnia się ludzi na wzgląd samego urodzenia w szczególnej rodzinie,  specyficznego zawodu, specyficznej rasy czy pochodzenia. Islam głosi, że wszyscy ludzie są równymi obywatelami ziemi. Bóg stworzył nas o różnych kolorach, narodowości,  języku i etnicznym pochodzeniu byśmy mogli się nawzajem rozpoznać.

W islamie przewaga jest oparta na miłości do Boga, Bogobojności, czynieniu dobrych uczynków, i utrzymaniu wysokich moralnych oraz duchowych cech. W wielu aspectach islam uregulował stosunki międzyludzkie bez względu na wyznanie wiary, rasy czy kolor. Jednym z celów islamu jest uwidocznienie jedności ludzkości jako całość jak również Jedność Stwórcy tejże ludzkości i wszystkich istot. Islam oznajmia głośno, wyraźnie i z naciskiem, że wszyscy ludzie z natury są równi pod każdym względem oraz, że nikt nie jest lepszy czy ma przewagę nad kimkolwiek z wyjątkiem pod względem pobożności.

C.d.n. Przekład w toku.

Źródło: „What is Islam? Who are Muslims?” Publikacja Instytutu Islamskiej Wiedzy, Houston, TX           Przekład: J. Hashem


Więcej o islamie:

PIEC FILAROW ISLAMU

Reklamy